Epoksi Smola: Problemi, Uzroci i Rešenja

Epoksi smola: Problemi, Uzroci i Rešenja? Epoksi smola se ne stvrdnjava ? Uzrok: Epoksi smola nije mešana u tačnom odnosu A i B komponenti. Rešenje: Održavajte tačan odnos kompononti u gramima,ispoštujte dužinu vremena mešanja od 5 min. i radnu temperaturu od 20 celzijusa. Komponenta A je mlekasto bela i tvrda? Uzrok: Epoksi smola se kristalizovalaRead More

sr_RS
sr_RS